Breakfast Club: Kansen voor uw woningverkoop, zijn die er nog?

Op woensdag 14 juni voorafgaand aan de Provada organiseert Housing Heroes The Breakfast club, een ontbijtsessie voor een exclusief gezelschap vastgoed professionals. Tijdens de ontbijtsessie in het nhow Amsterdam RAI staat het thema ‘kansen voor een woningverkoop zijn die er nog?’ centraal en worden de genodigden geïnformeerd door @Michel van Eekert (marktonderzoeksbureau Buildsight) over de laatste ontwikkelingen in de markt van nieuwbouwwoningen en de drivers achter de kanteling van een verkopers- naar een kopersmarkt. In een rondetafelgesprek wordt vervolgens gekeken naar oplossingsrichtingen ter stimulering van de nieuwbouw verkoop.